En 2003, la companyia francesa, Les Compagnons de Pierre Ménard, crea els « contes-dits-du-bout-des-doigts », a destinació de tots els públics, oïdors i sords, a partir de 6 anys. El principi d'aquests espectacles és molt senzill i semblant al del teatre de Bunraku: en el centre una actriu; en un costat de l'escenari, darrere d'uns faristols, dos lectors que presten la seva veu no a unes marionetes sinó a l'actriu que s'expressa en el llenguatge corporal de la llengua de signes. És una trobada entre dos idiomes en perfecta sincronització per crear un objecte alhora virtuós, poètic i graciós.

 

En 2013, sota l'impuls de Silvia Lorente, de la companyia Nats Nus, Isabel Florido, l'actriu francesa, va decidir adaptar un d'aquests contes, La Bruixa de l'armari de les escombres, de Pierre Gripari, en català i llengua de signes espanyola. S'envolta de dos actors catalans: Nelo Nebot i José Pedro García Belada.Esperem que aquest espectacle tingui una vida tan llarga com els “dits amb dits” francesos.